فوق تخصص جراحی قلب، نایب رئیس مجلس و نماینده مردم شریف تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی

خطا ! خبر خوان نمی تواند بدرستی خبر ها را نمایش دهد